Zarządzenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Mielnik:

  • Zarządzenie Nr 322/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. [treść]
     
  • Obwieszczenie Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. o podaniu do wiadomości publicznej informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych [treść]
     
  • Zarządzenie Nr 307/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości [treść]


Stosownie do art. 114 Kodeksu Wyborczego zapewniam nieodpłatnie korzystanie z tablic informacyjnych gminy na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Wykaz tablic informacyjnych obejmuje wszystkie miejscowości na obszarze gminy.

Wójt Gminy Mielnik

Adam Tobota    

Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej:

  • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 24 lutego 2014r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych [treść]


Akty prawne oraz inne informacje dotyczące

WYBORÓW DO PARLEMENTU EUROPEJSKIEGO - 25 maja 2014 R.

znajdują się na stronie

Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-04-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-02-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-05-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-02-28