ZAWIADOMIENIE

Informuję mieszkańców wsi ... (HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE MIELNIK W 2008r.), że w dniu ... (HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE MIELNIK W 2008r.), o godz. 17:00 w budynku szkoły (świetlicy wiejskiej, mieszkaniu sołtysa) odbędzie się zebranie wiejskie z następującym porządkiem obrad:
 1. Wybór przewodniczącego obrad.
 2. Informacja z realizacji zadań finansowo-rzeczowych gminy za 2007r.
 3. Informacja o budżecie gminy na 2008r. oraz kierunkach polityki społeczno-gospodarczej.
 4. Wolne wnioski.

Sołtys wsi

Harmonogram zebrań wiejskich w gminie Mielnik w 2008r.

Lp.
MIEJSCOWOŚĆ

TERMIN ZEBRANIA

MIEJSCE I GODZINA

OSOBY UCZESTNICZĄCE
W ZEBRANIU
1.
Niemirów
15.02.2008r.

Świetlica wiejska
godz. 1700

Maria Urbańska
2.
Sutno
18.02.2008r.

Budynek szkoły
godz. 1700

Teresa Borowska
3.
Wajków
22.01.2008r.

Mieszkanie sołtysa
godz. 1700

Elżbieta Szymańska

4.
Mielnik
23.01.2008r.

Gminny Ośrodek Kultury
godz. 1700

Łarysa Kierkowicz
Małgorzata Szymańska

5.
Osłowo
24.01.2008r.

Mieszkanie sołtysa
godz. 1700

Urszula Bajena
6.
Maćkowicze
25.01.2008r.

Mieszkanie sołtysa
godz. 1700

Ewa Samojluk
7.
Homoty
28.01.2008r.

Świetlica wiejska
godz. 1700

Jolanta Galecka
8.
Pawłowicze
29.01.2008r.

Świetlica wiejska
godz. 1700

Leszek Dzierzkowski

9.

Moszczona Królewska

30.01.2008r.

Świetlica wiejska
godz. 1700

Michał Walendziuk

10.
Radziwiłłówka
31.01.2008r.

Świetlica wiejska
godz. 1700

Halina Mirowska
11.
Tokary
01.02.2008r.

Świetlica wiejska
godz. 1700

Michał Walendziuk

12.
Wilanowo
04.02.2008r.

Świetlica wiejska
godz. 1700

Michał Walendziuk

13.
Mętna
05.02.2008r.

Budynek szkoły
godz. 1700

Beata Jonio-Nikitorowicz

 


ZAWIADOMIENIE

Informuję mieszkańców wsi ... (HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE MIELNIK W 2007r.), że w dniu ... (HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE MIELNIK W 2007r.), w ... (HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE MIELNIK W 2007r.) w godz. ... (HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE MIELNIK W 2007r.) odbędzie sie zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej z następującym porządkiem obrad:

 1. Wybór przewodniczącego obrad.
 2. Złożenia sprawozdania z działałności sołtysa i rady sołeckiej z upływającej kadencji.
 3. Informacja z realizacji zadań finansowo-rzeczowych gminy za 2006r.
 4. Informacja o założeniach budżetu gminy na 2007r. oraz kierunkach polityki społeczno-gospodarczej.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej do wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
 6. Wybór sołtysa.
 7. Wybór rady sołeckiej.
 8. Wolne wnioski.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE MIELNIK W 2007 r.

 

L.p.

Miejscowość

Termin Zebrania

I - II

Godzina

I-termin
II-termin

Miejsce Zebrania

I - II

1

Pawłowicze

15.01.2007

I - 1700
II - 1730

Świetlica wiejska

2

Homoty

16.01.2007

I - 1700
II - 1730

Świetlica wiejska

3

Maćkowicze

17.01.2007

I - 1700
II - 1730

Mieszkanie sołtysa

4

Moszczona Królewska

01.02.2007

I - 1700
II - 1730

Świetlica wiejska

5

Radziwiłłówka

22.01.2007

I - 1700
II - 1730

Świetlica wiejska

6

Osłowo

23.01.2007

I - 1700
II - 1730

Mieszkanie sołtysa

7

Mielnik

21.01.2007

I - 1500
II - 1530

GOKS i R Mielnik

8

Mętna

25.01.2007

I - 1700
II - 1730

Świetlica wiejska

9

Tokary

26.01.2007

I - 1700
II - 1730

Budynek poszkolny

10

Wilanowo

31.01.2007

I - 1700
II - 1730

WDKSiR

11

Wajków

29.01.2007

I - 1700
II - 1730

Mieszkanie sołtysa

12

Sutno

30.01.2007

I - 1700
II - 1730

Budynek poszkolny

13

Niemirów

02.02.2007

I - 1700
II - 1730

Świetlica wiejska

 


ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam mieszkańców Sołectwa ... (patrz: HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE MIELNIK W 2006r.), że w dniu ... (patrz: HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE MIELNIK W 2006r.) o godz. ... (patrz: HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE MIELNIK W 2006r.) w ... (patrz: HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE MIELNIK W 2006r.) odbędzie się zebranie wiejskie z następującym porządkiem:

 1. Informacja o realizacji budżetu za rok 2005
 2. Założenia projektu budżetu na rok 2006 oraz kierunki polityki społecznej i gospodarczej
 3. Sprawy różne

WÓJT GMINY

Eugeniusz Wichowski

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE MIELNIK W 2006r.

 

Lp.

MIEJSCOWOŚĆ

TERMIN ZEBRANIA

GODZINA I MIEJSCE

PROWADZĄCY ZEBRANIE

1.

Niemirów

30.01.2006

Godz.17:15
Świetlica wiejska

Maria Urbańska

2.

Sutno

30.01.2006

Godz.17:00
Budynek szkoły

Teresa Borowska

3.

Wajków

31.01.2006

Godz.17:00
Mieszkanie sołtysa

Elżbieta Szymańska

4.

Mielnik

09.02.2006

Godz.17:00
Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji

Łarysa Kierkowicz

Małgorzata Szymańska

5.

Osłowo

01.02.2006

Godz.17:00
Mieszkanie sołtysa

Halina Mirowska

6.

Maćkowicze

01.02.2006

Godz.17:00
Mieszkanie sołtysa

Urszula Bajena

7.

Homoty

02.02.2006

Godz.17:00
Świetlica wiejska

Katarzyna Adamczuk

8.

Pawłowicze

03.02.2006

Godz.17:00
Świetlica wiejska

Barbara Warszycka

9.

Moszczona Królewska

02.02.2006

Godz.18:00
Świetlica wiejska

Ewa Samojluk

10.

Radziwiłłówka

31.01.2006

Godz.17:00
Świetlica wiejska

Urszula Bajena

11.

Tokary

07.02.2006

Godz.17:00
Budynek szkoły

Leszek Dzierzkowski

12.

Wilanowo

08.02.2006

Godz.17:00
Wiejski Dom Kultury Sportu i Rekreacji

Michał Walendziuk

13.

Mętna

06.02.2006

Godz.17:00
Budynek szkoły

Jolanta Galecka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Inspektor ds. kadr i obsługi organów gminy: Elżbieta Szymańska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-01-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-01-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-01-24