Konkursy, nabory i rekrutacje na wolne stanowiska pracy

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 r. pozycja 1282) nabór na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, jest jawny, otwarty i konkurencyjny.

W celu realizacji tej zasady Urząd Gminy Mielnik przyjmuje zgłoszenia o zatrudnienie dopiero po ogłoszeniu naboru na wolne stanowiska urzędnicze. Ogłoszenia o prowadzonym naborze publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, która znajduje się na parterze budynku przy ul. Piaskowej 38.

Rozpatrywane będą tylko oferty złożone na ogłoszony nabór.

Nabór nie dotyczy ofert na stanowiska pomocnicze i obsługi.

Obowiązujące zasady zatrudniania i naboru pracowników:

Zarządzenie Nr 219/21 Wójta Gminy Mielnik z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mielnik oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Uchylone zasady zatrudniania i naboru pracowników:

Konkursy, nabory i rekrutacje na wolne stanowiska pracy - ROK 2019

Ogłoszenie o konkursie, naborze lub rekrutacji na wolne stanowisko pracy

Data końca składania dokumentów

Informacja o wynikach konkursu, naboru lub rekrutacji

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku
ul. Popław 8, 17-307 Mielnik - 1/1 etatu
(data ogłoszenia: 06 grudnia 2019 r.)

16.12.2019 r.
Informacja z dnia 27.12.2019 r. o wynikach naboru
Opiekun Klubu Seniora w gminie Mielnik
(data ogłoszenia: 28 czerwca 2019 r.)
10.07.2019 r.
Informacja z dnia 30.08.2019 r. o wynikach rekrutacji

NABÓR - ROK 2018

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Data końca składania dokumentów

Informacja o wynikach naboru

Stanowisko młodszego referenta ds. budżetowych w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 - 1/1 etatu
(data ogłoszenia: 01 października 2018r.)

15.10.2018r. Informacja z dnia 24.10.2018r. o wynikach naboru

Stanowisko młodszego referenta ds. budżetowych w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 - 1/1 etatu
(data ogłoszenia: 07 sierpnia 2018r.)

20.08.2018r. Informacja z dnia 13.09.2018r. o wynikach naboru

Konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Mielniku, ul. Brzeska 132, 17-307 Mielnik - 1/8 etatu
(data ogłoszenia: 20 lipca 2018r.)

08.08.2018r. Informacja z dnia 10.08.2018r. o wynikach naboru

Stanowisko młodszego referenta ds.obsługi POI w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 – 1/1 etatu
(data ogłoszenia: 29 marca 2018r.)

10.04.2018r. Informacja z dnia 19.04.2018r. o wynikach naboru

Stanowisko ds. społecznych, promocji i dziedzictwa kulturowego w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 – 1/1 etatu
(data ogłoszenia: 15 luty 2018r.)

26.02.2018r. Informacja z dnia 28.02.2018r. o wynikach naboru
Stanowisko ds. społecznych, promocji i dziedzictwa kulturowego w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 – 1/1 etatu
(data ogłoszenia: 24 stycznia 2018r.)
05.02.2018r.
Informacja z dnia 14.02.2018r. o wynikach naboru

Konkursy/Nabory na wolne stanowiska pracy - ROK 2017

Ogłoszenie o konkursie lub naborze na wolne stanowisko pracy

Data końca składania dokumentów

Informacja o wynikach konkursu lub naboru

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku
(data ogłoszenia: 22 marca 2017r.)
24.04.2017r.
(do godz. 15:30)

NABÓR - ROK 2015

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Data końca składania dokumentów

Informacja o wynikach naboru

Stanowisko ds. płacowo-rozliczeniowych w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku
(data ogłoszenia: 21 grudnia 2015r.)
31.12.2015r.
(do godz. 15:00)

Informacja z dnia 12.01.2016r. o wynikach naboru

Samodzielne stanowisko ds.obronnych, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 - 1/1 etatu
(data ogłoszenia: 02 października 2015r.)
12.10.2015r.


informacja z dnia 27.10.2015r.
o wynikach naboru

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielniku
(data ogłoszenia: 31 lipca 2015r.)
14.08.2015r.
(do godz. 15:00)

informacja z dnia 07.09.2015r. o wynikach naboru

Stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i spraw z zakresu dowodów osobistych i ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Mielnik - 1/1 etatu
(data ogłoszenia: 10 luty 2015r.)

20.02.2015r.

informacja z dnia 25.02.2015r.
o wynikach naboru

Stanowisko ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 - 1/1 etatu
(data ogłoszenia: 05 stycznia 2015r.)

15.01.2015r.

informacja z dnia 02.02.2015r.
o wynikach naboru

NABÓR - ROK 2014

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Data końca składania dokumentów

Informacja o wynikach naboru

Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa w Urzędzie Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38 - 1/1 etatu (data ogłoszenia: 01 lipca 2014r.)


11.07.2014r.


informacja z dnia 21.07.2014r.
o wynikach naboru

Stanowisko ds. budżetowych, rozliczeń publiczno-prawnych i wynagrodzeń w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 - 1/1 etatu (data ogłoszenia: 01 lipca 2014r.)


11.07.2014r.


informacja z dnia 21.07.2014r.
o wynikach naboru

Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa w Urzędzie Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38 - 1/1 etatu (data ogłoszenia: 05 czerwca 2014r.)


16.06.2014r.


informacja z dnia 24.06.2014r.
o wynikach naboru

Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa w Urzędzie Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38 - 1/1 etatu


19.05.2014r.


informacja z dnia 04.06.2014r.
o wynikach naboru

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 – 1/1 etatu


18.04.2014r.

informacja z dnia 21.05.2014r.
o wynikach naboru

Stanowisko ds. społecznych, promocji i dziedzictwa kulturowego w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 – 1/1 etatu


18.04.2014r.


informacja z dnia 21.05.2014r.
o wynikach naboru

NABÓR - ROK 2013

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Data końca składania dokumentów

Informacja o wynikach naboru

Stanowisko ds. budżetowych, rozliczeń publiczno-prawnych i wynagrodzeń w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 - 1/1 etatu

24.12.2013r.


nabór unieważniony

informacja z dn. 7.04.2014r. o unieważnieniu naboru

Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa w Urzędzie Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38 - 1/1 etatu

09.12.2013r.


Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa

NABÓR - ROK 2012

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Data końca składania dokumentów

Informacja o wynikach naboru

Instruktor ds. dziedzictwa kultury w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej - Muzeum w Mielniku

09.03.2012r.

Instruktor ds. dziedzictwa kultury w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej - Muzeum w Mielniku

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i odpadami

09.02.2012r.

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i odpadami

Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa

08.02.2012r.

Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa

NABÓR - ROK 2011

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Data końca składania dokumentów

Informacja o wynikach naboru

Samodzielne stanowisko ds.inwestycji, gospodarki komunalnej i drogownictwa

04.04.2011r.

Samodzielne stanowisko ds.inwestycji, gospodarki komunalnej i drogownictwa

Główny księgowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku

30.03.2011r.

Główny księgowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku

informacja o wynikach naboru

Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielniku

24.03.2011r.
godz. 15:30

Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielniku

informacja o wynikach naboru

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz zamówień publicznych

07.03.2011r.

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz zamówień publicznych

informacja o wynikach naboru

Samodzielne stanowisko ds.inwestycji, gospodarki komunalnej i drogownictwa

07.03.2011r.


Samodzielne stanowisko ds.inwestycji, gospodarki komunalnej i drogownictwa

informacja o wynikach naboru

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku
(ogłoszenie z dnia 31.01.2011r.)

25.02.2011r.


Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku

informacja o wynikach naboru

 

NABÓR - ROK 2010

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Data końca składania dokumentów

Informacja o wynikach naboru

Referent ds.zamówień publicznych i drogownictwa w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Mielnik
[treść ogłoszenia]

09.04.2010r. Referent ds.zamówień publicznych i drogownictwa w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Mielnik
[informacja o wynikach naboru]

NABÓR - ROK 2008

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Data końca składania dokumentów

Informacja o wynikach naboru

Dyrektor
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Mielniku
[treść ogłoszenia]

22.10.2008r. Dyrektor
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Mielniku
[informacja o wynikach naboru]

Dyrektor
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Mielniku
[treść ogłoszenia]

20.06.2008r. Dyrektor
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Mielniku
[informacja o wynikach naboru]

młodszy referent
w Referacie Finansowym
Urzędu Gminy Mielnik
[treść ogłoszenia]

18.01.2008r. młodszy referent
w Referacie Finansowym
Urzędu Gminy Mielnik
[informacja o wynikach naboru]

NABÓR - ROK 2007

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Data końca składania dokumentów

Informacja o wynikach naboru

Dyrektor
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Mielniku
[treść ogłoszenia]

21.12.2007 r.

Dyrektor
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Mielniku

NABÓR - ROK 2006

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Data końca składania dokumentów

Informacja o wynikach naboru

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku
[treść ogłoszenia]

22.12.2006 r.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku
[informacja o naborze]

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2014-04-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-01-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2021-06-11

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-01-13