Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mielnik zawiadamiające o wniesieniu zażalenia przez Pana Krzysztofa Nikitorowicza na postanowienie z dn. 30.10.2013r. nr RG.6733.1.2011LD/2013 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki zawartej w decyzji z dn. 30.08.2011r. nr RG.6733.1.2011LD o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (...)
data obwieszczenia: 14 listopada 2013r. [treść ogłoszenia]

INFORMACJA o projekcie studium i planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik
data ogłoszenia: 28 luty 2013r. [treść ogłoszenia]

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznej konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik
data ogłoszenia: 13 sierpnia 2012r. [treść ogłoszenia]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik
data ogłoszenia: 31 stycznia 2011r. [treść ogłoszenia]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik
data ogłoszenia: 23 listopada 2010r. [treść ogłoszenia]

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2013-11-15

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2010-11-26

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2014-09-12

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2010-11-26