Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MIELNIK Z 2005 ROKU

numer: z dnia: dotyczy:
83/05 29.12.2005 w sprawie ustalenia cen za usługi wykonywane przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na rzecz Gminy Mielnik i gminnych jednostek organizacyjnych
82/05 29.12.2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku
81/05 29.12.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
80/05 28.12.2005 w sprawie powołania komisji do przekazania środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i materiałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku
79/05 2.12.2005 w sprawie powołania komisji do przejęcia mienia będącego własnością gminy Mielnik a użytkowanego przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Handlowa 6 15-399 Białystok
78/05 29.11.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
77/05 15.11.2005 w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok
76/05 26.10.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
75/05 3.10.2005 w sprawie powołania pełnomocnika ds. organizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku
74/05 03.10.2005 w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2005 roku
73/05 27.09.2005 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
72/05 26.09.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
71/05 13.09.2005 w sprawie powołania Obwodowych komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
70/05 12.09.2005 w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone ciągnikiem MTZ, ciągnikiem "Ursus-3512", ciągnikiem gąsienicowym T-100M, koparko-ładowarką NK 0431 B i samochodem osobowym "Lublin II"
69/05 12.09.2005 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Mielnik
68/05 6.09.2005 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Mielnik w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
67/05 31.08.2005 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Mielnik
66/05 09.08.2005 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005
65/05 08.08.2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela świetlicy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
64/05 12.07.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
63/05 5.07.2005 w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone przez Urząd Gminy w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych
62/05 01.07.2005 w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał 2005 roku
61/05 27.06.2005 w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
60/05 15.04.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Mielnik
59/05 01.04.2005 w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2005 roku
58/05 15.03.2005 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotnizej straży pożarnej uczestniczącym w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
57/05 10.03.2005 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru ofert na udzielenie dotacji na realizację zadań Gminy Mielnik przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
56/05 04.03.2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok
55/2005 31.01.2005 w sprawie ustalenia zadań obronnych i obrony cywilnej w 2005 roku
54/05 24.01.2005 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
53/05 03.01.2005 w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2005 roku

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2006-02-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-02-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-16