Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku

Zbiór zarządzeń Wójta Gminy Mielnik w formie skorowidza - aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML (uwaga: powyższe strony zostaną otworzone w oddzielnych oknach lub kartach przeglądarki)

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MIELNIK VI kadencji samorządu

numer: z dnia: dotyczy:
170/12 14.12.2012r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia 3 zamówień publicznych w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą: Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Urzędu Gminy Mielnik (znak sprawy: ZP-O.271.48.1.2012), Dostawa środków czystości oraz osprzętu elektrycznego dla Urzędu Gminy Mielnik (znak sprawy: ZP-O.271.49.1.2012), Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w Urzędzie Gminy Mielnik (znak sprawy: ZP-O.271.50.1.2012)
169/12 30.11.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii do celów oświetlenia drogowego oraz zasilenia obiektów administrowanych przez Gminę Mielnik"
168/12 27.11.2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
167/12 23.11.2012r. w sprawie powołania komisji d/s kontroli realizacji umowy najmu nieruchomości w Tokarach przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "PURMIA".
166/12 21.11.2012r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego Renault Espace stanowiącego własność Gminy Mielnik
165/12 15.11.2012r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Dostawa pomocy edukacyjnych - doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w ramach realizacji projektu „Dla każdego coś dobrego”
164/12 15.11.2012r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2013r.
163/12 15.11.2012r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025
162/12 14.11.2012r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Mielnik
161/12 12.11.2012r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Dostawa routera dla Urzędu Gminy Mielnik”
160/12 8.11.2012r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Usługa wykonania na rzecz Zamawiającego kompletu dokumentacji oddzielnie na każdy z 4 (czterech) budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Mielnik, niezbędnych do uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz przygotowujących do wykonania inwestycji wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”
159/12 7.11.2012r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
158/12 29.10.2012r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego Renault Espace stanowiącego własność Gminy Mielnik
157/12 29.10.2012r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Wykonanie koncepcji plastycznej iluminacji świątecznej centrum miejscowości Mielnik wraz z dostawą zastosowanych elementów iluminacji"
156/12 22.10.2012r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.
155/12 16.10.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik
154/12 15.10.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Zaszkolnej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, parkingów, infrastruktury sieci teletechnicznych, energetycznych oraz oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej i innych kolidujących z przebudową"
153/12 12.10.2012r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego Renault Espace stanowiącego własność Gminy Mielnik
152/12 24.09.2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
151/12 13.09.2012r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik na czas trwania wyjazdu służbowego w dniach 13 - 17 września 2012r.
150/12 07.09.2012r. w sprawie sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego o charakterze socjalnym
149/12 29.08.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Oksiutycze o pomieszczenie garażu na samochód oraz sanitariaty wraz z niezbędną infrastrukturą" Nr ZP-O.271.14.2.2012
148/12 29.08.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Rozbudowa budynku świetlicy o część garażową we wsi Sutno" Nr ZP-O.271.15.2.2012
147/12 27.08.2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012r.
146/12 27.08.2012r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Mielnik
145/12 27.08.2012r. W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Mielnik" nr postępowania: ZP-O.271.16.2.2012
144/12 13.08.2012r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas nieobecności w dniach 14 - 23 sierpnia 2012r.
143/12 13.08.2012r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas nieobecności w dniach 14 - 23 sierpnia 2012r.
142/12 08.08.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Mielniku ” nr ZP-O.271.13.2.2012
141/12 08.08.2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku
140/12 06.08.2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik
139/12 06.08.2012r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Dostawa materiałów budowlanych – drewno do oszalowania budynku świetlicy wiejskiej w Sutnie, gm. Mielnik”
138/12 02.08.2012r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Wykonanie scenariusza programu kulturalnego oraz scenariusza i opisu technik multimedialnych dla projektowanego TRYLOGIA Parku Historycznego w Mielniku - etap I - Stanica chreptiowska”
137/12 02.08.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku – II etap – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku" Nr ZP-O.271.12.1.2012
136/12 31.07.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku – II etap - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku” nr ZP-O.271.11.2.2012
135/12 26.07.2012r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą Organizacja czterodniowej wycieczki do Pragi finansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
134/12 18.07.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mielnik w wysokości 2 340 000,00 zł” nr ZP-O.271.10.2.2012
133/12 16.07.2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
132/12 16.07.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 w zadaniu inwestycyjnym Budowa Moje Boisko-Orlik 2012 w Mielniku"
131/12 13.07.2012r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Dostawa materiałów budowlanych – drewno do oszalowania budynku świetlicy wiejskiej w Sutnie, gm. Mielnik”
130/12 12.07.2012r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Usługa remontu powierzchni biurowej fragmentu kondygnacji parteru w budynku Urzędu Gminy w Mielniku"
129/12 05.07.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Mielniku" nr ZP-O.271.8.2.2012
128/12 05.07.2012r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Usługa remontu powierzchni biurowej fragmentu kondygnacji parteru w budynku Urzędu Gminy Mielnik"
127/12 29.06.2012r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Dostawa wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Moszczona Królewska, gm. Mielnik”
126/12 29.06.2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
125/12 29.06.2012r. w sprawie ustalenia ceny za usługi świadczone agregatem: ciągnika rolniczego z kosiarką bijakową z ramieniem wysięgnikowym
124/12 26.06.2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
123/12 21.06.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Mielniku"
122/12 21.06.2012r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Usługa wykonania map do celów projektowych dla inwestycji „Park Historyczny TRYLOGIA w Mielniku – etap I – Stanica chreptiowska”
121/12 14.06.2012r. o zmianie zarządzenia nr 119/12 z dnia 11 czerwca 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie dokumentacji projektowej Parku Historycznego TRYLOGIA w Mielniku - etap I - Stanica chreptiowska"
120/12 14.06.2012r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie gminy Mielnik w stanach gotowości obronnej państwa
119/12 11.06.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie dokumentacji projektowej Parku Historycznego „TRYLOGIA” w Mielniku - etap I - Stanica chreptiowska"
118/12 11.06.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 w zadaniu inwestycyjnym Budowa Moje Boisko-Orlik 2012 w Mielniku"
117/12 11.06.2012r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Roboty budowlane w zakresie przebudowy i budowy linii napowietrznej SN 15 kV. Usunięcie kolizji istniejącej linii SN 15 kV z projektowanymi obiektami „Orlik” w Mielniku przy ul. Zaszklonej w zadaniu inwestycyjnym „Budowa „Moje Boisko-Orlik 2012” w Mielniku”.
116/12 11.06.2012r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą "Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w zadaniu „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012” w ramach zadania inwestycyjnego„Budowa „Moje Boisko-Orlik 2012” w Mielniku”
115/12 11.06.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia pn. "Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego obiektu Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania i projektu zagospodarowania terenu”
114/12 11.06.2012r. w sprawie współnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
113/12 31.05.2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
112/12 30.05.2012r. w sprawie sprzedaży ciągnika rolniczego T-25A stanowiącego własność Gminy Mielnik
111/12 30.05.2012r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Usługa wykonania remontu powierzchni biurowej fragmentu kondygnacji parteru w budynku Urzędu Gminy w Mielniku"
110/12 30.05.2012r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,, Dostawa wyposażenia remontowanych pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Mielniku"
109/12 17.05.2012r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas nieobecności w dniach 21-28 maja 2012r.
108/12 7.05.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,,Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni olejowej Wiejskiego Domu Kultury, Sportu i Rekreacji w Wilanowie ”
107/12 27.04.2012r. w sprawie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mielnik na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
106/12 27.04.2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r.
105/12 27.04.2012r. w sprawie powołania zespołu koordynującego działania w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji pn. "Trylogia Park Historyczny w Mielniku"
104/12 24.04.2012r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Usługa przygotowania do druku, druku albumu z fotografiami „Ziemia Mielnicka zaczarowana kraina” oraz dystrybucji ½ nakładu do 5 księgarni w miastach: Białystok, Warszawa, Łódź, Katowice, Wrocław"
103/12 23.04.2012r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Usługa promocji Gminy Mielnik podczas organizowanych widowisk sportowych, imprez kulturalnych lub rekreacyjnych poprzez ekspozycję logo (herbu) Gminy Mielnik oraz udział zespołów w rozgrywkach sportowych w piłkę nożną: drużyny seniorów w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej organizowanych przez Podlaski Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz drużyn młodzieżowych: trampkarzy w lidze podlaskiej i drużyny dziewcząt w III lidze podlasko – warmińsko - mazurskiej"
102/12 13.04.2012r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Mielnik"
101/12 10.04.2012r. w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach w gminie Mielnik
100/12 10.04.2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2011r.
99/12 05.04.2012r. o zmianie Zarządzenia Nr 32/11 w sprawie ustalenia cen i zasad wynajmowania autobusu stanowiącego mienie komunalne gminy
98/12 30.03.2012r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
97/12 28.03.2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
96/12 26.03.2012r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku
95/12 26.03.2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2011r.
94/12 23.03.2012r. w sprawie nabycia nieruchomości
93/12 23.03.2012r. w sprawie ustalenia ceny za usługi świadczone samochodem specjalistycznym DMC z urządzeniem ssąco-płuczącym
92/12 21.03.2012r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Usługa wykonania dokumentcji niezbędnej do uzyskania postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia "Budowa przejścia rowerowo-pieszego (kładki) przez rzekę Bug w zakresie oddziaływania na obszar NATURA 2000"
91/12 21.03.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,,Usługa opracowania adaptacji typowej dokumentacji projektowej dla potrzeb gminy Mielnik w ramach zadania "Budowa "Moje Boisko - Orlik 2012" w Mielniku" (budowa boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) na terenie gminy Mielnik”.
90/12 08.03.2012r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego do rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą ,, Konkurs urbanistyczno – architektoniczny na opracowanie projektu koncepcji budowy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku”.
89/12 02.03.2012r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
88/12 16.02.2012r. w sprawie w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Mielniku”
87/12 15.02.2012r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Przeprowadzenie konsultacji w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną w gminie Mielnik oraz opracowanie dokumentu „Strategia Współpracy Gminy Mielnik z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012 – 2017” w zakresie projektu „Skuteczne NGO – Program Współpracy Gminy Mielnik z Organizacjami Pozarządowymi”- w ramach działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
86/12 15.02.2012r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 3 000 euro pod nazwą „Dostawa zestawu notebook szt. 1 i drukarka szt. 1 dla Gminy Mielnik”
85/12 03.02.2012r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,, Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Urzędu Gminy Mielnik"
84/12 31.01.2012r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2012 roku
83/12 26.01.2012r. w sprawie powołania Zespołu d/s opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
82/12 25.01.2012r. w sprawie nabycia nieruchomości
81/12 25.01.2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
80/12 24.01.2012r. o zmianie Zarządzenia Nr 6/05 z dnia 11.10.2005r. oraz Zarządzenia Nr 8/11 z dnia 19.01.2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mielnik oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
79/12 24.01.2012r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Mielnik oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2012 rok
78/12 12.01.2012r. w sprawie nabycia nieruchomości
77/12 10.01.2012r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Osłowo
76/12 9.01.2012r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Wykonanie usługi na rozbiórkę budynku mieszkalnego drewnianego oraz budynku gospodarczego, drewnianego wraz z usunięciem pozyskanego drewna oraz uporządkowania placu budowy na działce geod. 5900 położonej w Mielniku przy ul. Brzeskiej 176”.
75/12 9.01.2012r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dobudowy budynku garażu murowanego OSP w Sutnie na dz. nr 1035”.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2012-11-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-01-09

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-11-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-01-09