Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MIELNIK VI kadencji samorządu

numer: z dnia: dotyczy:
5/10 31.12.2010 w sprawie ustalenia ceny za usługę odśnieżania świadczoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku
4/10 31.12.2010 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów, przekazanych przez Urząd Statystyczny w Białymstoku
3/10 28.12.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010r.
2/10 23.12.2010
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych
1/10 14.12.2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MIELNIK VI kadencji samorządu

numer: z dnia: dotyczy:
108/10 29.11.2010 w sprawie druku kart do głosowania w drugiej turze wyborów Wójta Gminy Mielnik
107/10 15.11.2010 w sprawie projektu budżetu gminy Mielnik na 2011r.
106/10 15.11.2010 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011 – 2016
105/10 9.11.2010 w sprawie druku kart do głosowania w wyborach do rady gminy Mielnik oraz wójta Gminy Mielnik.
104/10 28.10.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010r.
103/10 20.10.2010 w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji Mielnickiemu Klubowi Sportowemu "Mielnik"
102/10 04.10.2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
101/10 22.09.2010 w sprawie sposobu ustalania wysokości stypendium socjalnego o charakterze edukacyjnym
100/10 22.09.2010 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku
99/10 3.09.2010 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego
98/10 26.08.2010 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków przyznanie uczniom pomocy na zakup podręczników
97/10 17.08.2010 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010r.
96/10 13.08.2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Mielnik
95/10 04.08.2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mielniku ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
94/10 28.07.2010 w sprawie ustalenia ceny za usługi świadczone koparko-ładowarką WB93R-5.
93/10 27.07.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010r.
92/10 01.06.2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
91/10 31.05.2010 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
90/10 28.05.2010 w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego
89/10 12.05.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010r.
88/10 05.05.2010 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mętna
87/10 18.03.2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
86/10 12.03.2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2009r.
85/10 10.02.2010 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Homoty

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2010-02-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-02-10

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-02-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-02-10