Pełna nazwa podmiotu prowadzącego rejestr publiczny:
URZĄD GMINY MIELNIK
 
Pełna nazwa rejestru zgłaszanego:
REJESTR SKARG I WNIOSKÓW
 
Data rozpoczęcia realizacji zadań publicznych przy pomocy rejestru publicznego:
27.05.1990r.
 
Podstawa prawna utworzenia rejestru publicznego:
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami)
 
Cel utworzenia rejestru publicznego:
Ewidencjonowanie skarg i wniosków
 
Zakres informacji gromadzonych w rejestrze publicznym:
Skargi i wnioski (Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego - Dz.U.00.98.1071 z późn. zmianami (zobacz treść))
 
Informacja gdzie znajduje się rejestr:
Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (0-85) 6577002, 6577003, 6577241, fax: (0-85) 65 77121
REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
I piętro, pokój nr 25, tel. wew.36
 
informacja o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w rejestrze:
dostęp jest ograniczony na mocy ustawy o ochronie danych osobowych - Dz.U.02.101.926 z późn. zm. (zobacz treść) - rejestr zawiera dane osobowe osób skarżących się i wnioskodawców, informacje w nim zawarte nie mogą być powszechnie udostępniane

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Inspektor ds. kadr i obsługi organów gminy: Elżbieta Szymańska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-04-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-04-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-04-24