Ponowne wykorzystanie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona (art. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego).

Jeżeli informacja sektora publicznego :

  • nie została udostępniona na stronie BIP lub innej oficjalnej stronie internetowej gminy,
  • ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone,
  • została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego,

jej udostępnianie, w celu ponownego wykorzystania, następuje na wniosek, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia Nr 6/16 Kierownika Urzędu z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Uzupełniony wniosek należy przekazać drogą elektroniczną lub pocztą do Urzędu Gminy Mielnik.

Przed wysłaniem wniosku prosimy o zapoznanie się z następującymi aktami prawnymi:

  • Zarządzenie Nr 6/16 Kierownika Urzędu z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (treść)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 r. poz. 352)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2016-08-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-08-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-08-24