Pełna nazwa podmiotu prowadzącego rejestr publiczny:
URZĄD GMINY MIELNIK
 
Pełna nazwa rejestru zgłaszanego:
REJESTR PRZEPISÓW GMINNYCH
 
Data rozpoczęcia realizacji zadań publicznych przy pomocy rejestru publicznego:
01.01.2001r.
 
Podstawa prawna utworzenia rejestru publicznego:
Ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U.07.68.449 j.t.)
 
Cel utworzenia rejestru publicznego:
Ewidencjonowanie przepisów gminnych
 
Zakres informacji gromadzonych w rejestrze publicznym:
Uchwały Rady Gminy Mielnik będące aktami prawa miejscowego
 
Informacja gdzie znajduje się rejestr:
Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (0-85) 6577002, 6577003, 6577241, fax: (0-85) 65 77121
REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
I piętro, pokój nr 25, tel. wew.36
 
informacja o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w rejestrze:
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U.05.205.1692)

- ewidencja do wglądu w pokoju nr 25, I piętro.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Inspektor ds. kadr i obsługi organów gminy: Elżbieta Szymańska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-04-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-04-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-04-24