222/18

Zarządzenie Nr 222/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia Planu kontroli zewnętrznych na rok 2018

     Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r poz. 2077) § 31-36 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy określonego Zarządzeniem Nr 5/15 Kierownika Urzędu z dnia 01 czerwca 2015 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr 15/17 Kierownika Urzędu z dnia 19 grudnia 2017 roku oraz Zarządzenia Nr 23/11 Kierownika Urzędu z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Mielnik zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Plan kontroli zewnętrznej prowadzonej przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy na rok 2018, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom referatów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 222/18 (PDF, 187,72 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 222/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Planu kontroli zewnętrznych na rok 2018 (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-01-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-01-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-01-16