242/18

Zarządzenie Nr 242/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie unieważnienia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015-2020 ” w 2018r.

     Na podstawie art.48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1938; z późn.zm.) oraz Uchwały Nr V/23/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2015 - 2020 pn.„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015-2020 ” zarządzam co następuje:

§ 1. Unieważnia się konkurs ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2018r. ze względu na brak ofert złożonych w terminie.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielnik;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 242/18 (PDF, 100,96 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 242/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie unieważnienia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015-2020 ” w 2018r.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-03-09

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-03-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-03-09