259/18

Zarządzenie Nr 259/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

     Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 1000) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/168/17 z dnia 29 grudnia 2017r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2018 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 20.317.999zł, z tego:
- bieżące w wysokości 18.117.664zł
- majątkowe w wysokości 2.200.335zł

Wydatki ogółem 28.984.284zł, z tego:
- bieżące w wysokości 16.239.793zł
- majątkowe w wysokości 12.744.491zł

§ 4. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 8.666.285zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 259/18 (PDF, 324,11 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 259/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-06-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-06-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-06-19