293/18

Zarządzenie Nr 293/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Ja w Internecie. Program szkoleniowy rozwoju kompetencji cyfrowych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa

     Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Ja w Internecie. Program szkoleniowy rozwoju kompetencji cyfrowych” stanowiący Załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje w okresie realizacji Projektu.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam pracownikowi Urzędu Gminy Mielnik zatrudnionemu na stanowisku ds oświaty, zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy zewnętrznych i rozliczeń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 293/18 (PDF, 227,46 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 293/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Ja w Internecie. Program szkoleniowy rozwoju kompetencji cyfrowych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-11-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-11-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-11-14