7/18

Zarządzenie Nr 7/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia Planu kontroli zewnętrznych na rok 2019

     Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2245) § 31-36 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy określonego Zarządzeniem Nr 5/15 Kierownika Urzędu z dnia 01 czerwca 2015 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Mielnik, zm. Zarządzeniem Nr 15/17 Kierownika Urzędu z dnia 19 grudnia 2017 roku oraz Zarządzenia Nr 23/11 Kierownika Urzędu z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Mielnik zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Plan kontroli zewnętrznej prowadzonej przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Mielnik na rok 2019, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom referatów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 7/18 (PDF, 192,72 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 7/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Planu kontroli zewnętrznych na rok 2019 (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2018-12-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-12-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-12-28