Uchwała Nr XIX/108/05

Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 sierpnia 2005r.

 

w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Mielnik.

Na podstawie art.134 ust.1 i2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr15, poz.148 z 2003r z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1

Do obsługi bankowej budżetu Gminy Mielnik wybiera się Bank Spółdzielczy w Hajnówce Filia Mielnik.

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy do zawarcia umowy z Bankiem Spółdzielczym w Hajnówce Filia Mielnik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

 

Mieczysław Jaroszuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-08-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-16