Uchwała Nr VI/33/15
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2014 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mielnik za 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • VI/33/15 (PDF, 92,31 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VI/33/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2014 rok

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-05-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-06-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-06-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-06-02