Uchwała Nr XI/65/15
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji doraźnej - Kapituła Honorowego Obywatela Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515; zm. poz. 1890) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się z grona radnych doraźną komisję - Kapituła Honorowego Obywatela Gminy Mielnik w składzie:

1. Krzysztof Nikitorowicz - Przewodniczący Kapituły,
2. Mateusz Bukrewicz - członek Kapituły,
3. Piotr Franciszek Szpakowski - członek Kapituły,
4. Kamil Adrian Zalewski - członek Kapituły,
5. Paweł Grzegorz Pura - członek Kapituły,
6. Lucjan Kożuchowski - członek Kapituły.

§ 2. Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie wniosków o nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Mielnik".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • XI/65/15 (PDF, 98,4 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XI/65/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji doraźnej - Kapituła Honorowego Obywatela Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-12-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-01-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-01-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-01-04