UCHWAŁA NR XIX/88/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 21 listopada 2008r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członka ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Mielnik.

     Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1015 uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny członkowi ochotniczej straży pożarnej uczestniczącemu w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości 15 zł za każdą godzinę udziału.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w jednostkach OSP na terenie gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • 88/08 (uchwała) (PDF, 60,7 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XIX/88/08 RADY GMINY MIELNIK z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członka ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Mielnik.

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-11-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-11-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-11-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-11-25