UCHWAŁA NR XVI/73/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik jako członek- założyciel do Organizacji Turystycznej "Szlak Jagielloński"

     Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.10, 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2000r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz.1806; Nr 80, poz.717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz.1271; Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; Nr 214, poz.1806;z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 175, poz 1457; Nr 181, poz.1337;z 2007 r. Nr 48, poz 327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz.1218) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999r. Nr 62, poz. 689; zm. z 2000r. Nr 22, poz. 273; z 2001r. Nr 22, poz. 249; z 2006r. Nr 170, poz. 1217; z 2006r. Nr 249, poz. 1832), Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1.  Gmina Mielnik przystępuje do nowo tworzonej lokalnej organizacji turystycznej pod nazwą  Organizacja Turystyczna "Szlak Jagielloński".

§ 2. Przedstawicielem Gminy Mielnik w Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” będzie Piotr Wysocki – Sekretarz Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XVI/73/08 (uchwała) (PDF, 65,65 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XVI/73/08 RADY GMINY MIELNIK z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik jako członek-założyciel do Organizacji Turystycznej "Szlak Jagielloński"

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-06-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-06-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-06-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-06-25