UCHWAŁA NR XVIII/83/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie wydania opinii o uznanie kompleksów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne

     Na podstawie art.16 ust.2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2005r Nr 45, poz.435, Nr 157, poz.1315, Nr 167, poz.1399, Nr 175, poz.1460, Nr 175, poz.1462; z 2006r Nr 227, poz.1658, Nr 245, poz.1775; z 2007r Nr 59, poz.405, Nr 64, poz.427, Nr 181, poz.1286) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1592; z 2002r Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806;z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje :

§ 1. Opiniuje się negatywnie wniosek Nadleśnictwa Nurzec w Nurcu Stacji z dnia 12.08.2008r o uznanie kompleksów leśnych wymienionych w załączeniu do wniosku, za lasy ochronne.

§ 2. Opiniuje się negatywnie wniosek Nadleśnictwa Nurzec w Nurcu Stacji z dnia 12.08.2008r o pozbawienie lasów wymienionych w załączniku do wniosku, charakteru ochronnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XVIII/83/08 (uchwała) (PDF, 63,76 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XVIII/83/08 RADY GMINY MIELNIK z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wydania opinii o uznanie kompleksów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-09-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-10-03

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-10-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-10-03