XXVII/166/17

Uchwała Nr XXVII/166/17
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2018 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy przyjętego uchwałą Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r. (tj. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013r. poz. 3669) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy na 2018 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXVII/166/17 (PDF, 177,85 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXVII/166/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2018 rok (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-12-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-01-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-01-05