101/16

Zarządzenie Nr 101/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 22 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

     Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016r. poz. 195) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XII/70/16 z dnia 29 stycznia 2016r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2016 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 19.498.579zł, z tego:
- bieżące w wysokości 19.359.958zł
- majątkowe w wysokości 138.621zł

Wydatki ogółem 17.884.417zł, z tego:
- bieżące w wysokości 15.910.299zł
- majątkowe w wysokości 1.974.118zł

§ 4. Nadwyżka budżetu nie ulega zmianie, wynosi 1.614.162zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 101/16 (PDF, 318,23 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 101/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Data wytworzenia: 2016-07-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-07-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-07-22