103/16

Zarządzenie Nr 103/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 4 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustalenia ceny za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku ciągnikami rolniczymi: CASE IH FARMALL 85A, MTZ oraz URSUS 3512

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446)  oraz uchwały Nr XVIII/99/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 maja 2005r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Mielnik uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne  (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 147, poz. 1722) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam  następujące ceny za usługi świadczone ciągnikiem CASE IH FARMALL 85A:

1) transport z przyczepą - 75,00 zł/godz. z dojazdem,
2) koszenie kosiarką rotacyjną - 100,00 zł/godz. z dojazdem,
3) wysiew wapna, nawozów, piasku posypywarką Pronar T-132 - 75,00 zł/godz. z dojazdem,
4) koszenie kosiarką bijakową - 100,00 zł/godz. z dojazdem.

§ 2. Ustalam  następującą cenę za usługi świadczone ciągnikiem MTZ:

1) wysiew wapna, nawozów, piasku posypywarką Pronar T-132 - 75,00 zł/godz. z dojazdem.

§ 3. Ustalam  następującą cenę za usługi świadczone ciągnikiem URSUS 3512:

1) wysiew wapna, nawozów, piasku posypywarką Pronar T-132 - 50,00 zł/godz. z dojazdem.

§ 4. Ustalone ceny są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 103/16 (PDF, 103,14 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 103/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku ciągnikami rolniczymi: CASE IH FARMALL 85A, MTZ oraz URSUS 3512

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Data wytworzenia: 2016-08-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-08-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-08-17