Zarządzenie Nr 92/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Utwardzenie placu i ułożenie kostki przy OSP Mielnik przy ul. Bugowej 10 w Mielniku„

     Na podstawie par. 6 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik ustalonego Zarządzeniem Wójta Gminy Mielnik nr 31/15 z dnia 16 kwietnia 2015r. zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Mielnik nr 75/16 z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą:"Utwardzenie placu i ułożenie kostki przy OSP Mielnik przy ul. Bugowej 10 w Mielniku", w następującym składzie:

1) Agnieszka Koc- przewodniczący
2) Karol Dobrzaniecki - sekretarz
3) Małgorzata Kryńska - członek

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §6 ust. 4 oraz §10 - 11 Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 92/16 (PDF, 124,67 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 92/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Utwar ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-04-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-04-19

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-04-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-04-19