Zarządzenie Nr 352/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 02 września 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik w trybie bezprzetargowym

    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.  1.  Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości gruntowe z zasobu Gminy Mielnik.
2.  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i odpadami.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 352/14 (PDF, 151,93 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 352/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 02 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik w trybie bezprzetargowym (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2014-09-02

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2014-09-02

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2014-09-02

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2014-09-02