139/17

Zarządzenie Nr 139/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie  planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku przez Gminę Mielnik

     Na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; z 2016 r. poz. 831, poz. 996, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1265, poz. 1579 i poz. 1920), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku przez Gminę Mielnik, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 139/17 (PDF, 197,06 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 139/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku przez Gminę Mielnik (zarządzenie wraz załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-01-11

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-01-11

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-01-11