141/17

Zarządzenie Nr 141/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Mielnik na rok 2017

     Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm. poz. 1984, poz. 2260) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2017, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 141/17 (PDF, 187,83 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 141/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Mielnik na rok 2017 (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-01-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-01-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-01-19