1/18

Zarządzenie Nr 1/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany członka komisji powołanej do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiacych jej własności

     Na podstawie § 7 ust. 4 pkt 4 Uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007 r. Nr 3, poz. 33), zmienionej Uchwałą Nr XXIX/216/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2014 r., poz.1368) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w składzie:

1) Emilia Śnieżko - Przewodniczący
2) Małgorzata Radziszewska - Członek
3) Karol Dobrzaniecki - Członek

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 282/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 października 2018r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 1/18 (PDF, 100,05 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 1/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany członka komisji powołanej do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiacych jej własności

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2018-12-11

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-12-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-12-12