2/18

Zarządzenie Nr 2/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów w tym pędnych (olej napędowy/etylina) znajdujących się w ewidencji urzędu gminy

     Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2018r. poz. 395, zm. poz. 398, poz. 650,  poz. 1629, poz. 2212), zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji materiałów stanowiących zapasy /kostka brukowa, elementy ogrodzenia/ oraz materałów pędnych (olej napędowy/etylina) w pojazdach służbowych i urządzeniach znajdujących się w dyspozycji jednostek ochotniczych straży pożarnych i urzędu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku drogą spisu z natury.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie:

  1. Anna Terebun-Borkowska- przewodnicząca,
  2. Małgorzata Radziszewska- członek,
  3. Emilia Śnieżko - członek.

§ 3. Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniu 31 grudnia 2018 roku.

§ 4. Referat finansowy urzędu gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wynik przedstawi wójtowi gminy w terminie do 10 stycznia 2019 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 2/18 (PDF, 100,74 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 2/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów w tym pędnych (olej napędowy/etylina) znajdujących się w ewidencji urzędu gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2018-12-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-12-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-12-12