223/18

Zarządzenie Nr 223/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2018 roku

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  U.  z  2017 r. poz. 1875, poz. 2232) w związku z § 3 ust. 3 Uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 66, poz. 768) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2018 r.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi ogółem 130.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 223/18 (PDF, 202,96 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 223/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2018 roku (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-01-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-01-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-01-16