225/17

Zarządzenie Nr 225/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2018 r. i przyjęcia regulaminu pracy tej komisji

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  U.  z  2017 r. poz. 1875, poz. 2232) w związku z uchwałą Nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 66, poz. 768) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję komisję konkursową w składzie:

1) Tomasz Gorochowicz - przewodniczący komisji,
2) Ewa Klimaszewska – członek komisji,
3) Anna Kiczko – członek komisji.

2. Celem komisji konkursowej jest wykonanie zadań określonych w regulaminie, o którym mowa w § 2.

§ 2. Ustalam regulamin komisji konkursowej ds. oceny ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2018 r. stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mielnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 225/18 (PDF, 182,87 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 225/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2018 r. i przyjęcia regulaminu pracy tej komisji (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-01-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-01-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-01-16