226/18

Zarządzenie Nr 226/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich na terenie gminy Mielnik

     Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875; zm. poz. 2232) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Mielnik zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu OSO.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 226/18 (PDF, 180,03 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 226/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich na terenie gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-01-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-01-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-01-25