236/18

Zarządzenie Nr 236/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie dokonania darowizny nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 i poz. 2232), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121) oraz Uchwały Nr XXVII/172/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik, zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, nieruchomości położonej przy ul. Zaszkolnej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6114/37 o pow. 0,2439ha, zabudowaną budynkiem użytkowym murowanym, o pow. użytkowej 816,95m2 i kubaturze 1597,00m3 dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy X Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą BI3P/00003899/5, z przeznaczeniem na funkcjonowanie biblioteki publicznej oraz gminnego ośrodka kultury.

§ 2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do dokonania darowizny i jej nabycia ponosi nabywca.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 236/18 (PDF, 99,14 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 236/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-02-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-02-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-02-20