237/18

Zarządzenie Nr 237/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do  przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w zadaniu „Budowa przedszkola gminnego w Mielniku”

     Na podstawie par. 6 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik ustalonego Zarządzeniem Wójta Gminy Mielnik Nr 31/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Mielnik Nr 75/16 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Mielnik Nr 221/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, zarządzam co następuje:

§ 1.  Powołuję Zespół Roboczy do przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w zadaniu „Budowa przedszkola gminnego w Mielniku” w następującym składzie:

1) Tomasz Gorochowicz - przewodniczący,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz,
3) Karol Dobrzaniecki - członek.

§ 2.  Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §6 ust. 4 oraz § 10 - 11 Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 237/18 (PDF, 99,09 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 237/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w zadaniu „Budowa przedszkola gminnego w Mielniku”

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-02-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-02-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-02-23