238/18

Zarządzenie Nr 238/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie wyceny i zbycia składników majątku ruchomego Gminy Mielnik

     Na podstawie § 2. ust. 1, § 3. ust. 1-2, 4-6, § 4. ust. 2-3 Zarządzenia Nr 84/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Mielnik, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zbycia składników majątkowych pochodzących z demontażu /drzwi garażowe OSP Moszczona Królewska/ nieprzydatnych do dalszego użytkowania.

§ 2. Do przeprowadzenia wyceny i zbycia w formie sprzedaży (przetarg) powołuję komisję w składzie:

  1. Piotr Wysocki - Przewodniczący,
  2. Karol Dobrzaniecki - Członek,
  3. Iwona Paździora-Patkowska - Członek.

§ 3. Komisja dokona wyceny i zbycia w terminie do końca marca 2018 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 238/18 (PDF, 96,39 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 238/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyceny i zbycia składników majątku ruchomego Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-02-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-02-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-02-28