239/18

Zarządzenie Nr 239/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232; Dz.U. z 2018 r., poz. 130) i art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone jako działki o nr geodezyjnych 143/1, 143/2, 526/4, oraz nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczonej jako działka o nr geodezyjnym 525, położonych na terenie gruntów wsi Niemirów, bliżej opisanych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Infrastruktury i Rozwoju.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 239/18 (PDF, 191,54 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 239/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-02-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-02-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-02-28