244/18

Zarządzenie Nr 244/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówień publicznych w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: „Zakup i dostawa kruszyw drogowych na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w Gminie Mielnik w roku 2018r.”

     Na podstawie paragrafu 6 ust. 4 Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik ustalonego zarządzeniem Wójta Gminy Mielnik Nr 31/15 z dnia 16 kwietnia 2015r. zmienionego zarządzeniem Wójta Gminy Mielnik Nr 75/16 z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik Nr IR.271.1.7.2016 oraz Zarządzenia Wójta Gminy Mielnik Nr 221/18, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję zespół roboczy do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą:„Zakup i dostawa kruszyw drogowych na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w Gminie Mielnik w roku 2018r.”, w następującym składzie:

1) Tomasz Gorochowicz - przewodniczący,
2) Karol Dobrzaniecki - sekretarz,
3) Ewa Klimaszewska - członek.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków zespołu roboczego określono w §6 ust. 4 oraz § 10 - 11 regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 244/18 (PDF, 100,14 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 244/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówień publicznych w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: „Zakup i dostawa kruszyw drogowych na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w Gminie Mielnik w roku 2018r.”

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-03-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-03-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-03-21