249/18

Zarządzenie Nr 249/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 marca 2018 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa wraz z instalacją systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w gminie Mielnik"

     Na podstawie art. 19, ust. 2, art. 20 i art. 21, ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1579 z późn zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienia się skład osobowy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa wraz z instalacją systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w gminie Mielnik”, w związku z czym § 1 pkt. 3) otrzymuje brzmienie:" 3) Paweł Pura - członek"

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 249/18 (PDF, 97,06 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 249/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 marca 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa wraz z instalacją systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w gminie Mielnik"

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-03-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-03-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-03-28