250/18

Zarządzenie Nr 250/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mielnik

     Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490), zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia w dniu 12 kwietnia 2018r. przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych o nr: cz. działki 6114/35, cz. działki 6114/35, 5060, 5281/5 obręb Mielnik, stanowiących mienie komunalne Gminy Mielnik powołuje się komisję w składzie:

1) Urszula Gniadek- przewodniczący,
2) Angelika Kałanczyńska- członek,
3) Małgorzata Radziszewska- członek.

§ 2. Komisja będzie prowadziła prace zgodnie z § 14 w/w rozporządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 250/18 (PDF, 96,82 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 250/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-04-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-04-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-04-10