251/18

Zarządzenie Nr 251/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Mielnik

     Na podstawie art.30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1875, poz. 2232; z 2018r., poz. 130) i art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 121) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako działka o nr 489/2 położonej w obrębie gruntów wsi Niemirów, bliżej opisanej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Infrastruktury i Rozwoju.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 251/18 (PDF, 186,93 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 251/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-04-11

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-04-11

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-04-11