253/18

Zarządzenie Nr 253/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2017r.

     Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62) Wójt Gminy Mielnik postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Mielnik za 2017 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łączny bilans,
- łączny rachunek zysków i strat,
- łączne zestawienie zmian w funduszu.

§ 2. Sprawozdanie, o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 253/18 (PDF, 1,84 MB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 253/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2017r. (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-04-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-04-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-04-24