257/18

Zarządzenie Nr 257/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik

     Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 526/4, 525, 143/1 położonych w obrębie gruntów wsi Niemirów, stanowiących własność Gminy Mielnik w składzie:

1) Urszula Gniadek- przewodniczący komisji
2) Małgorzata Radziszewska- członek
3) Angelika Kałanczyńska- członek

§ 2. Komisja będzie prowadziła prace zgodnie z § 14 w/w rozporządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 257/18 (PDF, 96,15 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 257/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-05-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-05-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-05-10