262/18

Zarządzenie Nr 262/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 czerwca 2018 r.

o zmianie Zarządzenia Nr 260/18 w sparwie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik

     Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienia się skład osobowy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik w związku z czym § 1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie: 2) Karol Dobrzaniecki - członek.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 262/18 (PDF, 95,03 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 262/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr 260/18 w sparwie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-06-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-06-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-06-28