266/18

Zarządzenie Nr 266/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa i modernizacja ulic w Mielniku: Ścianka, Górna, Uroczysko"

     Na podstawie art. 19, ust. 2, art. 20 i art. 21, ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1579 z późn zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa i modernizacja ulic w Mielniku: Ścianka, Górna, Uroczysko” w następującym składzie:

1) Tomasz Gorochowicz - przewodniczący,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz,
3) Karol Dobrzaniecki - członek,

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 266/18 (PDF, 229,1 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 266/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa i modernizacja ulic w Mielniku: Ścianka, Górna, Uroczysko" (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-07-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-07-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-07-24