268/18

Zarządzenie Nr 268/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie powołania pełnomocnika ds. oragnizacji Żłobka Gminnego w Mielniku

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000 i poz. 1349) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXI/205/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Gminny w Mielniku oraz Uchwałą Nr XXXI/206/18 Rady Gminy Mielnik dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Mielniku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018r. poz. 2958) zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Z dniem 27 lipca 2018 roku ustanawiam Pana Damina Michała Sypek - Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku - pełnomocnikiem ds. organizacji Żłobka Gminnego w Mielniku.

§ 2. 1. Udzielam pełnomocnictwa do załatwiania wszelkich spraw związanych z organizacją Żłobka Gminnego w Mielniku.

2. Zakres pełnomocnictwa określa załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 268/18 (PDF, 785,09 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 268/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. oragnizacji Żłobka Gminnego w Mielniku (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-07-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-07-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-07-27