277/18

Zarządzenie Nr 277/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji do oceny wartości użytkowej składników mienia stanowiących własność Gminy

     Na podstawie  § 2. ust. 2, § 3. ust. 1-2, 4-6, § 4. ust. 2-3 Zarządzenia Nr 84/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Mielnik, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do oceny wartości użytkowej składników mienia użytkowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielniku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Sutnie w składzie:

  1. Anna Terebun-Borkowska- przewodnicząca,
  2. Piotr Wysocki- członek,
  3. Iwona Paździora-Patkowska- członek.

§ 2. Zadaniem Komisji jest:

  1. Określenie oceny wartości użytkowej skadników mienia ruchomego będacego własnością Gminy Mielnik, a użytkowanych w OSP Mielnik i OSP Sutno.
  2. Sporządzenie protokołu z przeprowadzernia oceny wartości użytkowej składników mienia.

§ 3. 1. Komisja dokona oceny na podstawie wniosków OSP Mielnik i OSP Sutno z dnia 29.08.2018 roku i 31.08.2018 roku oraz dokona wizji terenowej w jednostkach.

2. Komisja rozpocznie pracę 25 września 2018 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 277/18 (PDF, 97,54 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 277/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do oceny wartości użytkowej składników mienia stanowiących własność Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-09-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-09-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-09-25