278/18

Zarządzenie Nr 278/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie likwidacji i zbycia składników majątku ruchomego Gminy Mielnik

     Na podstawie § 2. ust. 1, § 3. ust. 1-2, 4-6, § 4. ust. 2-3 Zarządzenia Nr 84/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Mielnik, zarządzam co następuje:

§ 1. Do przeprowadzenia wyceny, likwidacji i zbycia w formie sprzedaży (przetarg pisemny- zbieranie ofert) powołuję komisję w składzie:

1) Karol Dobrzaniecki - Przewodniczący,
2) Ewa Klimaszewska- Członek,
3) Joanna Bajena - Członek.

§ 2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie likwidacji i zbycia środków trwałych wykazanych w protokole z przeprowadzenia oceny wartości użytkowej sładników mienia Gminy Mielnik użytkowanych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielniku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Sutnie z dnia 25.09.2018r. wyeksploatowanych w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze wykorzystywanie do działań ratowniczo-gaśniczych oraz sporządzenie protokołu likwidacji.

§ 3. Komisja przeprowadzi likwidację i zbycie w formie sprzedaży.

§ 4. Księgowość Urzędu Gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej likwidacji i zbycia, a  jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 278/18 (PDF, 100,46 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 278/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 września 2018 r. w sprawie likwidacji i zbycia składników majątku ruchomego Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-09-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-09-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-09-26