283/18

Zarządzenie Nr 283/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas urlopu wypoczynkowego w dniach od 12  października do 22 października 2018 roku

     Na podstawie art. 31 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z urlopem wypoczynkowym Wójta Gminy Mielnik w dniach od 12 października do 22 października 2018 roku, upoważniam Pana Piotra Wysockiego Sekretarza Gminy do zastępowania Wójta Gminy Mielnik.

§ 2. 1. Udzielam Panu Piotrowi Wysockiemu Sekretarzowi Gminy na czas zastępstwa, o którym mowa § 1 niniejszego zarządzenia, pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Wójta Gminy Mielnik wszelkich czynności prawnych z zakresu prawa materialnego i procesowego, z wyłączeniem udzielania upoważnień do wydawania w imieniu Wójta Gminy Mielnik decyzji administracyjnych oraz z wyłączeniem spraw dotyczących umarzania wierzytelności Gminy Mielnik i jednostek organizacyjnych Gminy Mielnik z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

2. Pełnomocnictwo obejmuje umocowania do ustanawiania innych pełnomocnictw w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 283/18 (PDF, 94,37 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 283/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 października 2018 r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas urlopu wypoczynkowego w dniach od 12 października do 22 października 2018 roku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-10-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-10-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-10-12