286/18

Zarządzenie Nr 286/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mielnik

     Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490), zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia w dniu 25 października 2018r. przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 5060 obręb Mielnik, stanowiącej mienie komunalne Gminy Mielnik powołuje się komisję w składzie:

1) Urszula Gniadek- przewodniczący,
2) Małgorzata Radziszewska- członek,
3) Angelika Kałanczyńska- członek.

§ 2. Komisja będzie prowadziła prace zgodnie z § 14 w/w rozporządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 286/18 (PDF, 97,69 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 286/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-10-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-10-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-10-23